szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniach od 28 do 31 maja 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła wizyta studyjna na Podlasiu. Stanowiła ona jeden z elementów szkolenia dla członków Zarządu i Rady powiązanego z ewaluacja końcową Lokalnej Strategii Rozwoju. Szkolenie postanowiono przeprowadzić na terenie LGD NAREW – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, która była jednym z naszych partnerów projektu współpracy o nazwie: Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną.

LGD Narew w tych dniach zorganizowała konferencję podsumowującą swoją działalność , więc była okazja także do wymiany doświadczeń i skorzystania z dobrych praktyk. Do udziału w wyjeździe studyjnym zaprosiliśmy kolegów muzyków, członków LGD, którzy swoim występem uświetnili Konferencję w m. Pomigacze pod Białymstokiem. W programie wizyty przewidzieliśmy zapoznanie się z organizacją turystyki ( wodnej, pieszej i rowerowej), działaniami na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego, organizacji ekspozycji z tym związanych oraz wykorzystaniem warunków lokalnych do promocji obszaru działania LGD. Na miejsce noclegu wybraliśmy pensjonat „Bajdarka” w Surażu, który został wybudowany przy udziale środków unijnych, a jego zasadniczą działalność stanowi organizacja turystyki kajakowej, wypożyczanie kajaków, rowerów i organizacja imprez turystycznych. To dobry przykład, jak można wykorzystać warunki lokalne do promocji regionu.

W pierwszym dniu pobytu zwiedziliśmy prywatne muzea poświęcone dziedzictwu pokoleń, archeologii i etnografii. Odbyliśmy 2 km wycieczkę na szlaku turystycznym przez Bagna Nadnarwiańskie od m. Śliwno do Waniewa . Szlak ten poprowadzony jest po drewnianych pomostach z wykorzystaniem ręcznie uruchamianych promów rzecznych. Na trasie znajdują się punkty widokowe do obserwacji ptaków.

Podczas popołudniowej konferencji podsumowującej osiągnięcia LGD NAREW zapoznaliśmy się z przykładami realizacji działań w zakresie „Małych projektów” oraz projektów współpracy. W części końcowej wystąpiła kapela koźlarska Regionu Kozła, którą zabraliśmy ze sobą na ten wyjazd.

W kolejnym dniu pobytu odwiedziliśmy szlachecką wieś Kiermusy, gdzie zabytkowe zabudowania służą jako miejsca noclegowe dla turystów, a atrakcję stanowi zagroda dla żubrów. W pobliskiej miejscowości Pentowo – bocianiej wsi wysłuchaliśmy informacji o ochronie bociana i wykorzystaniu warunków naturalnych do rozwijania turystyki. Drugą część dnia poświęciliśmy zabytkowemu miasteczkowi Tykocin, gdzie mieliśmy okazję odbyć wodną wycieczkę po Narwi, zwiedzić miejscowe zabytki oraz zapoznać się z organizacją muzeum poświęconego flisactwu, spławianiu drzewa, zboża i innych produktów pochodzących z Podlasia. Popołudnie zostało poświęcone szkoleniu prowadzonemu przez prezesa Witolda Silskiego , którego tematem była ewaluacja końcowa LSR oraz analiza zrealizowanych działań w porównaniu do osiągnięć innych lgd. W trakcie swojego wystąpienia prowadzący szkolenie podkreślił fakt, że wyjazd ten był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Następnego dnia uczestniczyliśmy w jarmarku w Supraślu związanego z promocją lokalnych wyrobów z Podlasia, w tym kiszki i babki ziemniaczanej. Była to okazja do poznania najważniejszych produktów miejscowych wytwórców, sposobu ich ekspozycji i sprzedaży. W południe pożegnaliśmy ten bardzo ciekawy region i udaliśmy się w drogę powrotną.