Drukuj

DSC 0028Tegoroczna Gala związana z wręczaniem nagród Regionu Kozła przyznanych przez Kapitułę Stowarzyszenia Gmin odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu. Stało się bowiem tradycją, że nowo wybrany Starosta, którym został Jacek Kolesiński, wójt gminy Siedlec, organizuje uroczystość przekazania symbolu władzy w regionie na swoim terenie, a przy tej okazji odbywa się także wręczanie dorocznych nagród przyznanych w 4 kategoriach. Przy tej okazji odbywa się już od dwóch lat dekorowanie odznaką „Zasłużony dla Regionu Kozła”. Prowadzenia Gali podjęła się dyrektor GOK w Siedlcu p. Agnieszka Kędziora. Do uświetnienia tego wydarzenia zaproszono góralską kapelę „Istebna”. Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia gospodarza gminy Jacka Kolesińskiego, który po powitaniu obecnych na uroczystości przedstawił swoją gminę, jako mocny człon pod wzgl. gospodarczym w Regionie. Jednocześnie zarysował wizję dalszego rozwoju Regionu Kozła , w którym dba się o tradycję, jego kulturę, obyczaje, ale także o poprawę warunków życia jego mieszkańców i zapewnienie wszystkim coraz wyższego poziomu bytowania.

Za priorytet w promocji regionu, poszerzania wiedzy o jego dziejach i tradycjach uznał umocnienie ważnych instytucji regionalnych, w tym ponowne uruchomienie muzeum w Zbąszyniu. Jako starosta zamierza udzielać wraz z Kapitułą wszelkiej pomocy niezbędnej do wdrażania w życie ustalonych wspólnie priorytetów rozwoju regionu. Następnie zaprosił byłego starostę Jerzego Fabisia do zabrania głosu. Ustępujący starosta krótko zrelacjonował kierowanie regionem w swojej dwuletniej kadencji, zwrócił uwagę na wprowadzenie kilku zmian w statucie Stowarzyszenia, na przyczynieniu się do wydania fundamentalnych dla regionu opracowań, w tym „Region Kozła. Vademecum” przygotowanego przez Eugeniusza Kurzawę. Kapituła wspierała też przygotowanie kolejnej dużej pozycji zawierającej wiele ciekawych zdjęć i informacji, która wyjdzie niebawem pod nazwą „Wielka Księga Regionu” i jest przygotowywana przez Wojciecha Olejniczaka.

Następnie doszło do wręczenia nowemu staroście symbolu jego władztwa regionalnego, tj. przekazania przebierki z główką kozła, będącego symbolem regionu.

W części poświęconej wręczaniu nagród i odznaczeń gospodarze Gali zapraszali kolejno wyróżnionych do odbioru okolicznościowych statuetek i dyplomów. Jako pierwszą nagrodę indywidualną przyznano Markowi Sołtysikowi ze Stefanowa – zasłużonemu społecznikowi, i wieloletniemu sołtysowi.

W kategorii zespołowej nagroda przypadła zespołowi teatralnemu ze Zbąszynka - Teatr 18 +. Przed sceną zjawił się prawie cały zespół z jego szefową Malwiną Kubicką, która podziękowała za przyznane wyróżnienie i zapowiedziała przygotowanie dalszych sztuk, na które zaprasza miłośników teatru.

Wobec nieobecności prof. dra Zygmunta Młynarczyka, któremu przyznano nagrodę honorową za udzielanie pomocy w przywracaniu czystości wód w regionie , statuetkę odebrał obecny na Gali z-ca burmistrza Zbąszynia p. Marek Orzechowski w towarzystwie przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Piskorskiego.

Nagroda wyróżnienie dla firmy regionalnej przypadła właścicielom gospodarstwa rybackiego z Wojnowa „FishNet” prowadzonego przez Małgorzatę i Grzegorza Kozów. Wobec ich nieobecności na tej uroczystości nagrodę odebrał burmistrz J. Fabiś i oznajmił, że wręczy ją osobiście przy najbliższej okazji.

Wyróżnienia w postaci odznaki „Zasłużony dla Regionu Kozła” przyznano:

Annie Struzik z Trzciela, Alicji Brudło z Siedlca, Dominikowi Brudło z Siedlca oraz firmie „Colmet” ze Zbąszynia. Odznaki wręczał Jacek Kolesiński.

Uroczystość została uświetniona występem zespołu ludowego „Istebna” z Istebnej, który zaprezentował bogaty repertuar melodii góralskich z różnych regionów Polski i ze Słowacji.

Po występie organizatorzy zaprosili zebranych na poczęstunek przygotowany w holu GOK.

DSC_0021.JPG DSC_0023.JPG DSC_0025.JPG

DSC_0026.JPG DSC_0028.JPG DSC_0029.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG

DSC_0036.JPG DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0045.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0052.JPG DSC_0055.JPG

DSC_0059.JPG DSC_0062.JPG DSC_0063.JPG

DSC_0065.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG