szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

logo rkNa podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 21 maja 2015 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp. , ul. Piastowska 37

   Proponowany porządek obrad jest następujący:    

1.    Otwarcie obrad XIX Walnego Zebrania Członków

2.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3.    Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza  

  Zebrania

4.     Powołanie Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

5.     Stwierdzenie prawomocności obrad

  6.    Przedstawienie sprawozdania z realizacji LSR za okres 2009 – 2015

  7.    Dyskusja dotycząca działalności Stowarzyszenia w świetle przedłożonego sprawozdania

  9.    Wybory uzupełniające członków Zarządu

  10.  Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu

  11.   Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Stowarzyszenia

  12.   Podjęcie uchwały o zmianie Statutu

  13.   Sprawy różne, wolne wnioski

  14.   Zamknięcie obrad

                                                                       

W trakcie obrad przewidziano poczęstunek przygotowany przez KGW z Dąbrówki Wlkp.

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa.

Prezes Zarządu

     Witold Silski