szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

W dniach 16 i 17 maja odbył się kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności – turystyka kajakowa. Skierowany był do osób, które samodzielnie zamierzają organizować i prowadzić imprezy w zakresie turystyki kajakowej. Uprawnienia zdobyte na tym kursie pozwolą na pełnienie funkcji kierownika wycieczek, obozów wędrownych i imprez turystycznych, w których będą stosowane kajaki. Program kursu prowadzonego przez fachowców z Warszawy obejmował zagadnienia teoretyczne z zakresu organizowania imprez, bezpieczeństwa, metodyki prowadzenia wycieczek, krajoznawstwa , prawa ,itp. oraz zagadnienia praktyczne ćwiczone podczas drugiego dnia kursu na spływie po rzece Obrzycy.

Do uczestnictwa w tym kursie zgłosiło się 30 osób głównie z różnych miejscowości woj. lubuskiego i wielkopolskiego, ale byli też adepci kajakarstwa z dalszych rejonów Polski. Kurs był zorganizowany przez Lokalną Grupę Działania Regionu Kozła w ramach szkolenia lokalnych liderów przy współudziale Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” z Kargowej. Najwięcej wysiłku organizacyjnego , w tym zapewnienia sprzętu do ćwiczeń praktycznych, włożył p. Jerzy Jaszczak , właściciel firmy z Kargowej wypożyczającej kajaki. Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminów z poszczególnych zagadnień teoretycznych i praktycznego działania w terenie otrzymali stosowne certyfikaty i zaświadczenia uprawniające do czynności organizatora kwalifikowanej turystyki kajakowej.