szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

biblioteka 1Jesienią ubiegłego roku Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać Szanse 2016” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Komisja projektowa przyznała instytucji dotację finansową na realizację projektu pt. „W głębi duszy coś nam gra - filmowa historia o Antoninie Woźnej”, którego jego pomysłodawczynią i koordynatorką jest pani Magda Rożek.

Program „Równać Szanse” jest przeznaczony dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z miejscowości, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. mieszkańców, a jego celem jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Jego celem jest stworzenie sytauycji, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśli perspektywicznie o swojej przyszłości, wykorzystuje szanse i odnosi sukces taki sam, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji.

Zadaniem zbąszyńskiej młodzieży uczestniczącej w projekcie jest zrealizowanie filmu o życiu, pracy i działalności propagatorki kultury ludowej – Antoniny Woźnej. Jest to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci dla regionu, który, ze względu na występujący tu specyficzny instrument ludowy, nazwano Regionem Kozła. W środowisku ludowym Antonin Woźna znana jest głównie z założenia zespołu folklorystycznego „Wesele Przyprostyńskie”, który w swoim programie artystycznym przedstawia wszystkie elementy dawnego obrzędu weselnego typowego w gminie Zbąszyń. Udział młodzieży w projekcie poszerzy ich wiedzę regionalną oraz wzmocni więź kulturową. Scenariusz filmu uczestnicy będą musieli opracować na podstawie autentycznych zapisków regionalistki oraz kronik spisywanych od lat 60-tych ubiegłego wieku przez kierownictwo artystyczne zespołu. Przez ten projekt chcemy dać młodzieży swobodę i szansę działania na praktycznie każdym etapie realizacji filmu – od pomysłu na scenariusz do finalnego produktu. Udział w przedsięwzięciu ma rozwinąć ich zainteresowania, wzbudzić aspiracje i wzmocnić wiarę w swoje umiejętności. Stawiamy na samodzielność, budowanie umiejętności pracy w zespole i zaangażowanie uczestników. Dla młodzieży będzie to możliwość poznania różnych form powstawania filmu w warunkach profesjonalnych. Poszczególne elementy filmu będą powstawać pod okiem pracownika telewizji lokalnej – Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej, który na co dzień zajmuje się reportażem, grafiką, montażem. Dzięki udziale w projekcie młodzież będzie miała możliwość konsultacji i współpracy z wykładowcami Wydziału Animacji na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz zapoznanie się z powstawaniem animacji w Telewizyjnym Studiu Filmów Animowanych w Poznaniu. Wspomniana ZTK w ramach współpracy udostępni na czas trwania kolejnych zajęć studio realizacyjne wyposażone w niezbędny sprzęt studyjny. Odbyło się pierwsze spotkanie młodzieży z koordynatorka projektu. Swoją gotowość do pracy zgłosili uczniowie z Liceum Garczyńskiego, szkoły, która ma spory i ciekawy dorobek filmowy z ostatnich lat.

Celem projektu jest rozwój pasji i zainteresowań z dziedziny grafiki, rysunku i filmu oraz tych związanych z kulturą ludową Regionu Kozła. Powstawanie filmu ma na celu przybliżenie młodzieży problematyki filmoznawstwa, wszystkich etapów związanych z pracą scenarzysty, reżysera, dźwiękowca i montażysty. Temat filmu jest bezpośrednio związany z dziedzictwem kulturowym miasta Zbąszynia i okolic.

(tekst: Magdalena Rożek)

(zdjęcia: pierwsze robocze spotkanie młodzieży z Liceum Garczyńskiego; archiwalne zdjęcie: Antonina woźna – for. K. Olejniczaka; plakat promujący program dotacyjny)