szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

ZBĄSZYŃ. Miniony rok (2016) oznaczał dla gminy realizację aż 61 własnych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 5 mln zł. Te pieniądze zmieniły miasto i okolice.

Kamil Sieratowski, nowy - stary szef inwestycji samorządowych (bo wrócił na stanowisko pracy opuszczone przez Andrzeja Wilkońskiego, który został sekretarzem gminy) podsumowuje złotówki i fakty dotyczące lokalnych inwestycji w zeszłym roku. - Dominującą grupą zadań były w 2016 r. inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej, na ten cel wydano ponad 2,3 mln zł - wyjaśnia Sieratowski. - Kolejne wydatki poszły na infrastrukturę oświatową, tu koszt wyniósł łącznie ponad 1,1 mln zł. W co konkretnie gmina włożyła swoje pieniądze w zeszłym roku? - Dwie największe inwestycje dotyczące przestrzeni miejskiej to przebudowa drogi dojazdowej i chodników do boiska „Orzeł” wraz z pierwszym etapem przebudowy parkingu przy ul. Senatorskiej, co kosztowało 350 tys. zł - stwierdza Sieratowski.

Place i drogi

Poważnym zadaniem jest rozpoczęta przebudowa pl. Wolności przed przedszkolem. Powstała tam nowa droga, ale w tym roku pojawią się jeszcze dodatkowe chodniki, lampy i ławki. Ponadto zmodernizowano infrastrukturę ul. Sportowej, przebudowano ul. Akacjową (67 tys. zł), ul. Janiszewskiego (57 tys. zł), ul. Prusa (78 tys. zł), parking przy gimnazjum na ul. Mostowej (85 tys. zł), parking przy domu Senior Wigor (99 tys. zł). Inwestycje drogowe były realizowane również na wioskach, w Stefanowie i Stefanowicach, w Strzyżewie, przebudowano drogę łączącą Łomnicę z Przychodzkiem. - Kontynuowanie są zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - mówi kierownik Sieratowski. Oznacza to prace projektowe dotyczące kanalizacji sanitarnej gminy we wsiach: Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór. W roku 2017 skanalizowane będą w mieście ciągi ulic: Promenada, rejon ul. Mostowej, Ogrodowej, Sadowej, Polnej, Leśnej, Holenderskiej i Granicznej oraz ulic Nowej i Kwiatowej w Nądni. – Przewidywana wartość prac to 3,4 mln zł - uzupełnia kierownik.

Ciąg dalszy kanalizacji

Warto jeszcze dodać, że rozbudowano szkołę w Przyprostyni (475 tys. zł) i zmodernizowano tamże przedszkole (178 tys. zł), a w mieście zmodernizowano stołówkę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (359 tys. zł). Poprawie uległy warunki socjalne w wielu obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy, jak świetlice wiejskie, remizy strażackie (w Zakrzewku i Stefanowie). Wiele tych inwestycji było zrealizowanych dzięki zaangażowaniu społecznemu i finansowemu mieszkańców gminy. - To istotny wyróżnik gminy Zbąszyń pozwalający jednoznacznie określić troskę mieszkańców o dobro wspólne - podkreśla słusznie Kamil Sieratowski.

Franciszek Stroiński