szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

20160520 083759Umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana! Teraz LGD Regionu Kozła ma pieniądze i może zacząć działać.

„Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” została zawarta 20 maja br. pomiędzy Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego wystąpił Stanisław Tomczyszyn, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła reprezentowanym przez Witolda Silskiego - prezesa Zarządu i Szczepana Sobczaka - wiceprezesa.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR ustalono na kwotę: 1 662 500 euro, w tym 1 057 848,75 euro pochodzi ze środków EFRROW. Kurs wynosi 4 zł/euro, co daje kwotę 6 650 000 zł, w tym 4 231 395 zł na wsparcie projektów współpracy przyznano kwotę 33 250 euro, tj. 133 000 zł . Na wsparcie funkcjonowania LGD ustalono 391 875 euro, tj. 1 567 500 zł .Umowa obowiązuje od 20 maja 2016 r. do 31 grudnia 2023 r.

Szczepan Sobczak

Fot. Szczepan Sobczak