szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
Na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD RK -  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 22 stycznia 2014 r. na godz. 16.00 – pierwszy termin, drugi termin – godz. 16.15, które odbędzie się w Centrum Kultury i Folkloru (za Szkołą Podstawową) w Dąbrówce Wlkp , ul. Piastowska.

 

Proponowany porządek obrad jest następujący:                                                                           

1. Otwarcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

3. Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania

4. Przedstawienie propozycji zmian w LSR

5. Głosowanie nad zaproponowanymi zmianami i podjęcie uchwały

6. Informacja Zarządu o realizacji zadań w roku 2013

7. Informacja dotycząca nowej perspektywy organizacji i finansowania LGD

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad XVII Walnego Zebrania Członków

 

W trakcie obrad przewidziano poczęstunek przygotowany przez KGW z Dąbrówki Wlkp.

 

Obecność członków LGD RK – obowiązkowa.

Prezes Zarządu

Witold Silski