Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc ?

  • Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. podjęcie działalności gospodarczej związane jest z samozatrudnieniem oraz utworzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do:

  1. poprawy życia mieszkańców – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,
  2. większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,
  3. rozwoju turystyki – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

2. wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie premii finansowej według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,

3. podjęta działalność gospodarcza będzie realizowana na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 4 gminy wiejsko – miejskie w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 gminy w 2 powiatach woj. wielkopolskiego.

a) w powiecie zielonogórskim Gminy Kargowa i Babimost,

b) w powiecie świebodzińskim: gmina Zbąszynek

c) w powiecie międzyrzeckim: gmina Trzciel

d) w powiecie wolsztyńskim: gmina Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim : gmina Zbąszyń

Jaką pomoc można uzyskać?

Premia finansowa (płatność ryczałtowa) – 70 000zł wypłacana w dwóch transzach: 80%po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji.

Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000zł.

Dokumenty do pobrania - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

UWAGA! ZMIANY W DOKUMENTACH APLIKACYJNYCH I ROZLICZENIOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html