Dla kogo ?

Kto może ubiegać się o pomoc ?

 • Osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające miejsce zamieszkania na obszarze realizacji LSR, które nie prowadzą i w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. podjęcie działalności gospodarczej związane jest z samozatrudnieniem oraz utworzeniem mikro lub małego przedsiębiorstwa, co przyczyni się do:

 1. poprawy życia mieszkańców – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,
 2. większego wykorzystania lokalnych zasobów – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,
 3. rozwoju turystyki – w przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

2. wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie premii finansowej według stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi i w okresie ostatnich 24 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej,

3. podjęta działalność gospodarcza będzie realizowana na obszarze realizacji LSR, który obejmuje 4 gminy wiejsko – miejskie w 3 powiatach woj. lubuskiego oraz 2 gminy w 2 powiatach woj. wielkopolskiego.

a) w powiecie zielonogórskim Gminy Kargowa i Babimost,

b) w powiecie świebodzińskim: gmina Zbąszynek

c) w powiecie międzyrzeckim: gmina Trzciel

d) w powiecie wolsztyńskim: gmina Siedlec

e) w powiecie nowotomyskim : gmina Zbąszyń

Jaką pomoc można uzyskać?

Premia finansowa (płatność ryczałtowa) – 70 000zł wypłacana w dwóch transzach: 80%po podpisaniu umowy i 20% po zakończeniu realizacji operacji.

Możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa po upływie 24 miesięcy od wypłaty drugiej transzy premii do łącznej maksymalnej wartości pomocy w ramach PROW 2014-2020 równej 300 000zł.

Dokumenty do pobrania - Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. (.pdf) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz