szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

DSC 0382W Regionie Kozła nie brakuje ciekawych i ważnych wydarzeń. Jednym z wielu, choć zupełnie wyjątkowym, był benefis Eugeniusza Kurzawy, który odbył się 11 kwietnia 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Garczyńskiego w Zbąszyniu.

Benefisu nie robi się komukolwiek, a Eugeniusz Kurzawa to postać nietuzinkowa. Poeta, dziennikarz, recenzent literacki, przez ponad dwadzieścia lat prezes zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich i pomysłodawca wielu inicjatyw kulturalnych. Wśród niektórych wymienionych obszarów jego działalności nie można pominąć zasług dla Regionu Kozła. Eugeniusza Kurzawę można śmiało zaliczyć do jego „ojców założycieli”. Jak na ojca przystało, pan Eugeniusz niestrudzenie integrował, ożywiał, organizował imprezy i spotkania, popularyzował wiedzę o regionie w prasie i publikacjach książkowych, a także redagował „Podkoziołka”, czasopismo Regionu Kozła.

 

Benefis został przygotowany przez grono przyjaciół Jubilata, którzy chcieli uczcić jego urodziny oraz przejście w stan zawodowego spoczynku. Jednym z inicjatorów tego spotkania był Zenon Matuszewski, który Jubilatowi zbudował nietypowe biurko. Bohater wieczoru był nieco zakłopotany hołdami, jakie go spotkały, szczególnie fotelem, w którym miał obowiązek zasiąść.

Program imprezy okazał się równie bogaty jak dorobek Benefisanta. Licznie zebrani goście mogli m.in. usłyszeć poezję Eugeniusza Kurzawy i piosenki do jego wierszy w interpretacji młodzieży oraz pieśni w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Zbąszyńskich Seniorów, prowadzonego przez Marię Leśnik, która była swoistym spirytus movens tego wydarzenia. Wszystko to przeplatane było wspomnieniami osób bliskich Jubilatowi. Wydarzeniom przywołanym przez rozmówców towarzyszyła prezentacja fotografii.

Na zakończenie listy gratulacyjne i kwiaty wręczyli szanownemu Jubilatowi: prof. Ewa Narkiewicz-Niedbalec reprezentująca prorektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciecha Strzyżewskiego, Jerzy Fabiś, starosta Regionu Kozła i burmistrz Kargowej, Andrzej Wilkoński starosta nowotomyski oraz Marcin Hoffman , w imieniu burmistrza Zbąszynia.

Opr. Zofia Mąkosa