szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west
logo rk 180Na podstawie par. 19 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej REGION KOZŁA zapraszam członków Kapituły na spotkanie w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 14:00 w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33

Proponowany porządek spotkania:

  1. Przedstawienie propozycji osób rekomendowanych do nagród RK
  2. Przedstawienie propozycji przebiegu konferencji „Tęgie Głowy
  3. Ustalenie terminu odbycia Gali RK
  4. Prezentacja wersji końcowej opracowania Wielka Księga RK
  5. Sprawy bieżące , wnioski i zapytania

Starosta Regionu Kozła

Jerzy Fabiś