szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

rafalskaW dniu 05 lutego 2018 roku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski spotkał  się w Gorzowie Wlkp. z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską. Tematem spotkania było utworzenie w naszej gminie  mieszkań wspomaganych dla osób starszych oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel z ministerstwa.  W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Rucioch i Krzysztof Krzywak. Pomimo bogatej oferty działań pomocowych na rzecz zbąszyneckich seniorów planowane są kolejne inicjatywy wychodzące naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej.


Jedną z nich jest rozwój w Gminie Zbąszynek usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych, w szczególności samotnych i niepełnosprawnych, których sytuacja życiowa jest wyjątkowo trudna.  To właśnie dla tej grupy osób skierowane będą działania  zmierzające do utworzenia mieszkań wspomaganych z pełnym zakresem usług wspierających i aktywizujących pobyt osoby w mieszkaniu.  Umożliwi to pozostawanie osób niesamodzielnych, w szczególności starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania i będzie alternatywą dla kierowania ich do domów pomocy społecznej. Planowane jest utworzenie ok. 10-11 mieszkań wspomaganych w ostatniej niezagospodarowanej części budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4 obejmującej jego piętro i poddasze. Koszt realizacji tego zadania szacowany jest na ok. 2 mln zł. Pani Minister z zaciekawieniem wysłuchała informacji o planowanych a także już realizowanych działaniach na rzecz zbąszyneckich seniorów, pogratulowała zaangażowania władz samorządowych w lokalną politykę senioralną oraz  wyraziła swoje poparcie dla przedstawionego pomysłu rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, który obecnie przedstawi w ministerstwie i przekaże sprawę do rozpatrzenia odpowiednim osobom.