szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć  west

lbs mLUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE

Lubuskie Bony Szkoleniowe – to oferta dofinansowania do usług rozwojowych, skierowana do Przedsiębiorców i pracowników lubuskich MŚP

CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?

     To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca:

- usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),

- usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),

- usługi jednorazowe (egzamin)

 

jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?

     Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

     Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:

- mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,

- średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.

Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.

 

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

     Nabór jest prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF,  dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, w terminie od września 2017r. do listopada 2019r. (pod warunkiem dostępności środków).

 

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

KROK 2: Przedsiębiorca, za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, składa do Operatora Formularz Zgłoszeniowy.

KROK 3: Operator podpisuje umowę wsparcia z Przedsiębiorcą.

KROK 4: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny.

KROK 5: Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.

KROK 6: Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

KROK 7: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.

KROK 8: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceny usługi rozwojowej w BUR.

KROK 9: Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do Operatora.

KROK 10: Operator rozlicza i opłaca usługę rozwojową.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

 

Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl

 

Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.

INFOLINIA:732-732-650

e-mail: bony@ziph.pl

www.bony.ziph.pl

Kontakt - Kamila Szwajkowska, 786 120 340, k.szwajkowska@region.zgora.pl

lbsz

ue arr