szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

in basztaZBĄSZYŃ. Wkrótce poprawi się otoczenie zabytkowej wieży bramnej dawnej twierdzy Zbąskich.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano na ten cel 150 tys. zł. Pieniądze maja być przeznaczone na remont ul. Garczyńskich, w tym głównie ułożenie nowych chodników. Odnowienie samej baszty jest na etapie projektu. Gmina zamierza wystąpić o dotację na remont tego zabytkowego obiektu, który jest wizytówką miasta, pochodzi XVII wieku.