szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

meldujZBĄSZYŃ. Promocyjny Konkurs Meldunkowy dla osób zamieszkujących gminę Zbąszyń.

Postanowienia ogólne: - organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Zbąszyniu, - konkurs trwa od 1 do 31 grudnia 2017 roku, - przedmiotem konkursu jest wyłonienie trzech laureatów spośród osób, które dokonają czynności meldunkowych w gminie Zbąszyń w czasie trwania konkursu. 
Uczestnictwo. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy Zbąszyń, którzy nie dopełnili jeszcze formalności meldunkowych z poprzedniego miejsca zamieszkania. UWAGA! Konkurs nie jest skierowany do osób, które dokonują przemeldowania w obrębie gminy Zbąszyń.

Przystąpienie do konkursu. Każdy mieszkaniec, który w terminie od 1 XII do 31 XII 2017 roku zgłosi się do urzędu i złoży dokument ZGŁOSZENIA POBYTU STAŁEGO, w którym miedzy innymi oświadczy, że mieszka pod wskazanym adresem w gminie Zbąszyń będzie mógł wziąć udział w konkursie, a tym samym losowaniu nagród.

 

Nagrody i losowanie. Fundatorem nagród jest organizator. Nagrodami są: - telewizor, - komputer / laptop, - tablet. Losowanie publiczne nagród nastąpi spośród uczestników konkursu, którzy złożyli zgłoszenie pobytu stałego i zostali pozytywnie zweryfikowani przez odpowiedzialnych pracowników urzędu. Losowanie odbędzie się w lutym 2018 r. Dokładny termin  będzie ogłoszony na stronie www.zbaszyn.pl. Wyłonienie zwycięzców konkursu będzie miało miejsce w siedzibie organizatora. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana  w tym celu przez organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności: a.    nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu b.    wyłonienie zwycięzców konkursu c.    rozpatrywanie reklamacji uczestników d.    zwycięzcami konkursu zostaną osoby wylosowane w losowaniu publicznym dokonanym przez wytypowanego pracownika organizatora. Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwał organizator konkursu. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół oraz relacja telewizyjna.

Zastrzeżenie prywatności. Wszystkie dane osobowe uczestników konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie do celów zasadnie związanych z organizacją i promocją tego konkursu. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich zdjęcia, imienia i nazwiska na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu.