szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

ZBĄSZYŃ. Trwa remont pomnika powstańców wielkopolskich na Placu Wolności. Prace mają się zakończyć przez Świętem Niepodległości

Stan techniczny pomnika od dłuższego czasu pozostawiał wiele do życzenia. Stad decyzja o rozpoczęciu prac, które obejmują demontaż elementów podstawy i wykonanie nowych fundamentów pod konstrukcję pomnika, obłożenie podstawy płytami granitowymi oraz wymianę tablicy pamiątkowej „Społeczeństwo Ziemi Zbąszyńskiej” na granitową z zachowaniem stylu typograficznego.

Planowane jest także oczyszczenie powierzchni elementów pomnika z zabrudzeń oraz mikroorganizmów, usunięcie luźnych elementów poprzez piaskowanir, wypełnienie szczelin i spękań, uzupełnienie ubytków oraz hydrofobizacja powierzchni konstrukcji i malowanie pomnika na jednolity - szary kolor.