szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

W tym roku zarząd Stowarzyszenia UTW w Zbąszyniu czekał z uroczystą inauguracją roku akademickiego do 13 października, czyli mniej więcej do czasu, aż słuchacze wrócą z wycieczki ze słonecznej Grecji i będą gotowi podjąć wyzwania kolejnego roku nauki.

Uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego dokonał rektor zbąszyńskiego Uniwersytetu, prof. Zygmunt Młynarczyk, i Burmistrz Zbąszynia, Tomasz Kurasiński, sprawujący honorowy patronat nad UTW. Indeksy wręczono 10 nowym słuchaczkom (wieść niesie, że będzie ich jednak 12). Specjalny wykład o aktywizacji kulturalnej seniorów i młodzieży wygłosił dr Klaudiusz Święcicki z Katedry Turystyki i Rekreacji UAM w Poznaniu, zaproszony do Zbąszynia przez prof. Młynarczyka.

 

Od poniedziałku zaczęły się więc zajęcia. Rano odbył się rajd rowerów szlakiem zabytków kultury i architektury gminy Zbąszyń (impreza już trzecia z cyklu, współfinansowana przez Gminę), po południu odbyły się ćwiczenia z językiem niemieckim, a pod wieczór spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki, który ma formułę otwartą – przyjść może każdy. W tegorocznej ofercie słuchacze znaleźli m.in. język angielski (na poziomie podstawowym), zajęcia psychologiczne i warsztaty z pedagożką pt.”Piękny umysł”. W najbliższych planach są: wyjazd do Poznania na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i warsztaty organizowane przez WBPiCAK w Poznaniu „Podróże małe i duże, czyli jak tanio i bezpiecznie podróżować”. Trwa już dla pierwszej grupy kurs podstawowej obsługi komputera i internetu. Szczegółowe informacje o planie zajęć można znaleźć na stronie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu w zakładce dla Uniwersytetu: http://www.biblioteka.zbaszyn.pl/index.php/uniwersytet-trzeciego-wieku

(arg)