szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

SIEDLEC. Wzorem roku ubiegłego samorząd planuje przeprowadzić akcję darmowych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 70 roku życia.

Aby określić stopień  zapotrzebowania na szczepienia prosimy o zapisy w sekretariacie Urzędu Gminy telefonicznie lub osobiście. Szczepienia rozpoczną się po 25 września 2017 i przeprowadzone zostaną w ośrodkach zdrowia.