szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

ZBĄSZYNEK. Oficjalnie otwarto i przekazano do użytkowania wielofunkcyjne boisko sportowe, znane jako „boisko piaskowe” oraz parking przy ulicy Sportowej i Długiej.

Wpierw 30 sierpnia br. komisja dokonała odbioru techniczneg. W ramach projektu przebudowano parking wraz z infrastrukturą, powstało ogrodzone boisko wielofunkcyjne oraz miejsce rekreacji z ławkami i zdrojem ulicznym. W październiku zostaną jeszcze dokonane nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie o wartości 785 tys. zł w całości zostało sfinansowane przez budżet gminny. Wykonawcą była  firma  „Całus” z Borui Nowej.

 

W otwarciu na zaproszenie burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego udział wzięli m.in.: wykonawca Piotr Całus, projektant  Bogdan Radny, kierownik budowy, kierownik OSiR Zbąszynek Marcin Minta, kierownik RIT Urzędu Miejskiego Hubert Cichy, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” Grażyna Buchert  oraz uczniowie SP. W krótkim przemówieniu burmistrz podziękował osobom zaangażowanym w realizację projektu, a następnie przekazał pani prezes Spółdzielni Mieszkaniowej klucze do obiektu oraz upominki. Wykonawca inwestycji Piotr Całus przekazał obecnym na otwarciu zawodnikom Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej oraz trenerowi nowe stroje sportowe. Na zakończenie zawodnicy wraz z trenerem Marcinem Michalakiem odbyli pierwszy pokazowy trening.