szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

BABIMOST. W trakcie jubileuszu 10-lecia Centrum Sportu i Rekreacji licznie zgromadzona publiczność była świadkiem kolejnego historycznego wydarzenia.

Dyrektor Centrum Zdzisław Krupa przedstawił przybyłym założenia i ideę programu budowy siłowni. Chodzi o popularyzację alternatywnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także promocję aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu masowego.

Pomoc finansowa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w budowie siłowni „Pod chmurką” wynosiła 15 tys. zł. Samorząd dofinansował zadanie w kwotą 22,5 tys. zł. Siłownia kosztowała więc 37,5 tys. zł.

Następnie grupa demonstratorów zajęła miejsca na urządzeniach, a instruktor sportów siłowych Grzegorz Skarba komentował jakie partie mięśni kształtuje się na poszczególnych urządzeniach i jak je wykonywać. Z rad i wskazówek instruktora mogli korzystać także wszyscy zainteresowani.

Potem w hali „Olimpia” odbyła się dalsza część uroczystości. Burmistrz Babimostu przyznał okolicznościowe statuetki za współpracę i pomoc finansową.