szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

BABIMOST. ZBĄSZYNEK. W dwóch miejscowościach, Dąbrówce Wlkp. i Nowym Kramsku, ważnych dla kultury Regionu Kozła, na zasłużoną emeryturę przeszły dyrektorki dwóch tutejszych szkół.

W związku z odejściem na zasłużoną emeryturę przez Marię Waligórę, dyrektorkę Zespołu Edukacyjnego w Nowym Kramsku, burmistrz Babimostu Bernard Radny podziękował jej w imieniu własnym i swoich współpracowników z Urzędu Miejskiego za całe 37 lat pracy w tej placówce: od 1980 roku w charakterze nauczyciela, a od 1998 roku na stanowisku dyrektora.

 

W wystąpieniu B. Radny podkreślił, że Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku dzięki zaangażowaniu pani Marii osiąga od lat bardzo dobre wyniki nauczania. Szkoła może poszczycić się laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Znaczące są osiągnięcia sportowe i w ogólnopolskich turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W szkole od lat kultywowane są unikatowe tradycje regionalne i folklorystyczne. Zwrócił też uwagę na zaangażowanie dyrektorki zarówno w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, jak i pozaszkolnej. Podkreślił, że przez te wszystkie lata dobrze układała się współpraca z organem prowadzącym. Wyróżnił bardzo dobre zarządzanie zespołem nauczycieli i pracowników, oraz odpowiedzialne dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi Zespołowi Edukacyjnemu.

W uroczystości, która odbyła się w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku udział wzięła również Ewa Rawa, Lubuska Kurator Oświaty. Ponadto życzenia złożyli m.in. przewodniczący Rady Miejskiej w Babimoście Tadeusz Maszewski, zastępca burmistrza Zbigniew Woziński, przewodniczący Komisji Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Witold Sypniewski, sołtysi Nowego i Starego Kramska Józef Wachowski i Joachim Niczke, dyrektor Biura Regionu Kozła Szczepan Sobczak, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół w Babimoście, Podmoklach Małych, Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp.: Ewa Pietrusiewicz i Elżbieta Ryczek, Małgorzata Czaczyk i Ewa Kubicka, proboszcz parafii w Nowym Kramsku ks. kan. Waldemar Sołtysiak, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie oraz inni zaproszeni goście. Dzieci przekazały swoje szczere życzenia w piosence, tańcu i wierszu, a nauczyciele tej szkoły przygotowali wzruszająca prezentację oraz garść innych niespodzianek.

+++

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkołach Podstawowych w Dąbrówce Wlkp. i Zbąszynku. W Dąbrówce Wlkp.  zakończenie roku szkolnego połączone było z pożegnaniem  dotychczasowej dyrektorki szkoły Ewy Kubickiej, która po wakacjach przechodzi na zasłużoną emeryturę oraz z przekazaniem stanowiska Małgorzacie Gruchale. Burmistrz przyznał również stypendia dla najlepszych absolwentów. Najlepszą absolwentką Gimnazjum została Natalia Grygus, która uzyskała średnia ocen na  świadectwie 5,56.  W Gimnazjum zostało przyznane również stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia uczennicy Weronice Marciniec. Stypendia wręczył  zastępca burmistrza Jan Makarewicz. Najlepszą absolwentką Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zbąszynku została Marta Kłassen, która również otrzymała stypendium burmistrza, wręczone przez kierownika Referatu Oświaty  Barbarę Stasik.