szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

W czwartek, 29 czerwca, w kargowskim ratuszu odbyło się posiedzenie Kapituły RK. Obecni byli przedstawiciele wszystkich sześciu gmin, obrady po raz pierwszy prowadził nowy starosta RK Jerzy Fabiś.

     W pierwszym punkcie zaproponował prezentację pierwszego albumu promocyjnego RK, który przygotowuje trójka autorów z Poznania i Zielonej Góry. Pozycja ta ma być gotowa w końcu br. lub na początku przyszłego. Składać się będzie z informacji tekstowych, w pewnej mierze mówiących o historii, ale głównym składnikiem będą ilustracje w postaci starych i współczesnych zdjęć, starych map. Zamieszczone tematy będą dotyczyły oczywiście kozła i muzyki ludowej, ale też granic Regionu, archeologii, gospodarki, komunikacji, w sumie ponad 10 rozdziałów. Prezentacji dokonał pierwszy z autorów albumu, Wojciech Olejniczak z Poznania, który „rzucił na ekran” dotychczasowy dorobek pracujących nad tym dziełem, co wywołało potem dyskusję Kapituły. Drugi z autorów, Eugeniusz Kurzawa, komentował w tym czasie dotychczas zgromadzone treści.

 

     Kolejnym punktem obrad było wyjaśnienie sytuacji kryzysowej na linii: Kapituła - samorząd zbąszyński. Jednak obecność na posiedzeniu Kapituły Tomasza Kurasińskiego, burmistrza Zbąszynia, jak też zapłacenie składek na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP RK potwierdziło, że „kryzys składkowy” jest już zamknięty. I miejmy nadzieję na zawsze!

     Dalej w porządku obrad była sprawa spotkania „Tęgich Głów”, czyli burzy mózgów osób związanych z poszczególnymi gminami, ale od dawna w nich nie mieszkających. Ich zadaniem - jeśli się zgodzą spotkać i współpracować - byłoby wspieranie Kapituły, rzucanie nowych, oryginalnych pomysłów.

     Następnie starosta Jerzy Fabiś zasugerował zmiany w statucie Stowarzyszenia Gmin: roczną kadencję starosty i zastępcy, a także wprowadzenie do Konferencji Regionu dyrektorów domów kultury. Pomysłów nie dyskutowano i nie głosowano, przyjęto tylko do wiadomości.

     W ostatnim punkcie prezes Lokalnej Grupy Działania RK Witold Silski przekazał informację o sytuacji finansowej LGD i prawdopodobnej konieczności zmian w strategii LGD. Zapowiedział informacje w tej kwestii w najbliższej przyszłości.