szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

„Po drodze Azja”, to tytuł spotkania z Arkadym Pawłem Fiedlerem w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Trzcielu, w którym uczestniczyli mieszkańcy i młodzież z okolicy. Pan Paweł Polskim Fiatem 126p odbył podróż przez Azję. O trzymiesięcznej podróży Maluchem z Puszczykowa do Władywostoku opowiadał wnuk pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Podróżnik i jego samochód pokonali 22.707 km, po drodze odwiedzając 12 krajów: Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Mongolię i Rosję. Maluchem wspiął się wraz z ekipą filmową na wysokość 4655 m n.p.m. dwa razy.

 

Najdłuższy dzienny przebieg miał odcinek 495 km, tę podróż przebył w Kazachstanie, a najkrótszy odcinek to 44 km ostatniego dnia podróży w Rosji. Przygód w czasie swojej podróży miał bez liku. Jak widać pasję do odkrywania świata dziedziczona jest w genach, wnuk podróżnika i pisarza Arkadego Fiedlera stał się tym samym kontynuatorem rodzinnej pasji odkrywania miejsc nieznanych. Chętnie udzielał odpowiedzi na pytania oraz rad i wskazówek dla wybierających się w dalekie podróże. Na koniec spotkania podpisywał książkę, którą wydał w 2016 roku.

B.P.M.i G. w Trzcielu (D.Ś.)