szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

ZBĄSZYNEK. Za nami Powiatowe Dnia Strażaka. Część oficjalna uroczystości odbyła się na targowisku miejskim.

Rozpoczął komendant powiatowy PSP bryg. Janusz Drozda podsumowując rok pracy strażaków zawodowych i ochotników. Podziękował za zaangażowanie. Następnie odbyło się wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia i uhonorowania za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odczytano również okolicznościowe listy gratulacyjne przesłane przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Po oficjalnych uroczystościach odbył się piknik strażacki, w którym udział wzięli goście i mieszkańcy Gminy.

Wśród obecnych na obchodach  gości byli m.in. Lubuski Komendant Wojewódzki PSP  st. bryg. Sławomir Klusek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP  druh Edward Fedko, dyrektor IKEA Industry Wojciech Waligóra.