szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

babimost 1BABIMOST. WARSZAWA. W dniu 19 maja burmistrz Babimostu otrzymał statuetkę ,,Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2017’’.

     Gmina Babimost po raz kolejny została bardzo wysoko oceniona w konkursie Orły Polskiego Samorządu 2017 – Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości przez organizatora rywalizacji: Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców.

     Jest to konkurs realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku. W tym roku oceniane były przede wszystkim osiągnięcia w zakresie infrastruktury i ochrony środowiska, standardów informacji i pomocy dla inwestorów, a także rozwoju strategii marketingu i promocji gminy.

 

     Zauważono wiele dotychczasowych nagród, wyróżnień i certyfikatów zdobytych przez gminę i burmistrza w ostatnich latach. Tytuł oraz statuetkę wręczył prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie Janusz Piechociński.