szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

cz 03ZBĄSZYŃ. We wtorek, 16 maja, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia, które istnieje na osiedlu Na Kępie.

     Laboratorium będzie wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań w zakresie uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leków. Obiekt ma być gotowy w styczniu przyszłego roku. Budowa jest częściowo finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

 

     Oprócz burmistrza Tomasza Kurasińskiego akt erekcyjny podpisali we wtorek 16 maja przedstawiciele inwestora: zarząd Regionalnego Centrum Zdrowia, firmy realizującej inwestycję: Budownictwo M. Całus Spółka z o.o. Sp. k. oraz goście. 

     Laboratorium to kolejna inwestycja RCZ, współfinansowana ze środków unijnych. Wielkość dotacji otrzymanej wynosi 1 570 901,56 zł. Projekt składa się z fazy inwestycyjnej oraz zakupu aparatury służącej celom badawczym, w postaci 11 zestawów urządzeń i umieszczenie ich w nowo powstałym laboratorium badawczym.

     Najważniejszą fazę stanowią prace badawczo – rozwojowe. Zakończenie projektu planowane jest na luty 2019 roku. Wyniki badań nowo powstałego laboratorium skierowane będą głównie do firm farmaceutycznych, kosmetycznych i weterynaryjnych.