szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

Ogłoszenia

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła informuje, że z uwagi na zmianę przepisów dotyczących zasad aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i konieczność dostosowania przez LGD RK wewnętrznych dokumentów w tym Lokalnej Strategii Rozwoju, procedur naboru, kryteriów oceny itd., zapowiadane terminy naborów wniosków zostają przesunięte prawdopodobnie na koniec roku 2017. 

cz 03ZBĄSZYŃ. We wtorek, 16 maja, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę laboratorium Regionalnego Centrum Zdrowia, które istnieje na osiedlu Na Kępie.

     Laboratorium będzie wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań w zakresie uwalniania substancji leczniczych z różnych postaci leków. Obiekt ma być gotowy w styczniu przyszłego roku. Budowa jest częściowo finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

 

     Oprócz burmistrza Tomasza Kurasińskiego akt erekcyjny podpisali we wtorek 16 maja przedstawiciele inwestora: zarząd Regionalnego Centrum Zdrowia, firmy realizującej inwestycję: Budownictwo M. Całus Spółka z o.o. Sp. k. oraz goście. 

     Laboratorium to kolejna inwestycja RCZ, współfinansowana ze środków unijnych. Wielkość dotacji otrzymanej wynosi 1 570 901,56 zł. Projekt składa się z fazy inwestycyjnej oraz zakupu aparatury służącej celom badawczym, w postaci 11 zestawów urządzeń i umieszczenie ich w nowo powstałym laboratorium badawczym.

     Najważniejszą fazę stanowią prace badawczo – rozwojowe. Zakończenie projektu planowane jest na luty 2019 roku. Wyniki badań nowo powstałego laboratorium skierowane będą głównie do firm farmaceutycznych, kosmetycznych i weterynaryjnych.