szklanenegatywy.pl Audioprzewodnik po "Szlaku bez końca" Galeria zdjęć 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK)
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW 2014-2020: 

Termin składania wniosków:  15.01.2018 - 31.01.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej (nabór nr 1/2018)

 

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nabór nr 2/2018)

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór nr 3/2018)

24 czerwca, jak co roku odbędzie się niepowtarzalne zdarzenie - Grójecka Noc Świętojańska. Warto tego dnia być nad Obrą.

Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na stoiska gastronomiczne podczas Grójeckiej Nocy Świętojańskiej, która odbędzie się w dniu 24 czerwca przy sali wiejskiej w Grójcu Wielkim.

Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego stanowiska na stoiska z piwem, napojami, słodyczami, watą cukrową i fast foodami. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne namioty, własne stojaki lub stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci.

 

W ofercie prosimy zawrzeć dane kontaktowe (telefon i adres mailowy) oraz podać zapotrzebowanie przestrzenne, prądowe i określić proponowaną stawkę dzierżawy.

Zgłoszenia należy składać do 30 kwietnia 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: gok@siedlec.pl lub pocztą, bądź osobiście w biurze.

Adres:

Gminny Ośrodek Kultury ul. Zbąszyńska 19, 64-212 Siedlec